Barn og Syn


Mange barn og skolebarn har synsproblemer, gjerne uten at de selv eller foreldrene er klare over det. Synsproblemene kan være hovedårsak til for eksempel nedsatt lese- og læringsevne, eller manglende konsentrasjon. Nedsatt syn gjør at barnet må anstrenge øynene for å kunne følge med og være oppmerksom.

Koren Optikk har spesialtilpassete synsundersøkelser for barn. Her avdekker vi om det er behov for korrigering, og vi anbefaler hvilke tiltak som bør gjøres.


Kontakt oss for råd og veiledning