Eldre og Syn


Synet svekkes gjennom hele livet, og dette er en naturlig aldersforandring. Derfor trenger nesten alle synskorrigering før eller senere. Svekkelsen skjer normalt gradvis, og derfor er det lett å overse forandringene. Likevel er sikre indikasjoner på at synet bør korrigeres for eksempel at du må sitte nærmere TV-en enn før for å se godt, eller at du må holde avisen på en lengre avstand fra øynene enn tidligere. Skilter langs veien kan også være en måte å merke endringer i synet på. Disse endringene er ikke dramatiske, men det er likevel viktig med gode briller eller linser tilpasset akkurat deg!


Kontakt oss for råd og veiledning