Sport og Syn


Godt syn er en viktig faktor for prestasjoner innen all idrett der det stilles krav til koordinasjon, balanse, konsentrasjon og presisjon. Å reagere og å gjøre riktige valg, ofte i løpet av brøkdelen av et sekund, basert på informasjon fra omgivelsene, er alfa og omega. Når vi vet at minst 80 prosent av all informasjon til hjernen kommer gjennom synssansen, ligger det et betydelig potensiale for prestasjonsøkning her.

Idretts- og hobbyaktiviteter er også den hyppigste årsaken til øyeskader i Norge i dag. Optimalt korrigert syn, og eventuelt øyebeskyttelse tilpasset de forskjellige idrettsgrener, vil også være med på å forebygge mulige øyeskader. Koren Optikk samarbeider blant annet med Selbu håndball.


Kontakt oss for råd og veiledning