Synsundersøkelse


Våre synsundersøkelser blir utført av autoriserte optikere, og undersøkelsen tar omtrent 40 minutter. I løpet av den tiden finner vi ut hva som bør korrigeres og hvorfor, og vi finner dine optimale brillestyrker for ulike avstander. I tillegg utfører vi en grundig kontroll av hele øyehelsen din. Hvis du er over 60 år anbefaler vi en undersøkelse annet hvert år for å oppdage eventuelle øyesykdommer på et tidlig stadium.


Bestill time her